Informace o publikaci

Princip teritoriality a hraniční určovatel lex loci protectionis v autorskoprávních vztazích

Autoři

KOUKAL Pavel

Rok publikování 2022
Druh Článek ve sborníku
Konference Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0094-2022-21
Klíčová slova Territoriality Principle; Universality Principle; Lex Loci Protectionis; Lex Originis; Initial Ownership; Transferability of Rights
Popis Příspěvek se zabývá pojmem teritoriality práv k duševnímu vlastnictví v jeho třech významech: mezinárodněprávním, hmotněprávním a kolizněprávním. Oproti principu teritoriality autor staví princip univerzality, který se projevuje v některých přístupech k autorskoprávní regulaci ve vztazích s mezinárodním prvkem. Následně se autor zabývá hraničním určovatelem lex loci protectionis (§ 80 ZMPS), který představuje průmět principu teritoriality do kolizního práva. Autor rozebírá různé přístupy k rozsahu použití hra-ničního určivatele lex loci protectionis, zejména k otázce prvotního nositele autorských práv a převoditelnosti práv. V závěru se autor věnuje obhajobě tradičního pojetí lex loci protectionis a snaží se vyvracet argumenty tzv. univerzalistů, kteří navrhují, aby se otázka prvotního nositelství a převoditelnosti práv řídila právním řádem státu původu díla (lex originis).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info