Informace o publikaci

Central Venous Catheter Cannulation in Pediatric Anesthesia and Intensive Care: A Prospective Observational Trial

Název česky Kanylace centrálního žilního řečiště v dětské anestezii a intenzivní péči: prospektivní observační studie
Autoři

VAFEK Václav SKŘÍŠOVSKÁ Tamara KOSINOVÁ Martina KLABUSAYOVÁ Eva MUSILOVÁ Tereza KRAMPLOVÁ Tereza DJAKOW Jana KLUČKA Jozef KALINA Jiří ŠTOURAČ Petr

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Children-Basel
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2227-9067/9/11/1611
Doi http://dx.doi.org/10.3390/children9111611
Klíčová slova ultrasound; central venous catheter; cannulation; pediatric; intensive care
Popis V současné době se u dětských pacientů doporučuje zavádění centrálního žilního katetru (CVC) ultrazvukem. Klinická praxe se však může lišit. Primárním cílem této studie byla celková úspěšnost a úspěšnost prvního pokusu u ultrazvukově řízeného zavedení CVC oproti anatomickému zavedení CVC u dětských pacientů. Sekundárním cílem byl výskyt přidružených komplikací a doba procedury. Lékař si mohl libovolně zvolit způsob kanylace a žilní přístup. Data byla shromažďována po dobu 10 měsíců. Celkově bylo hodnoceno 179 pacientů z hlediska způsobilosti a 107 pacientů bylo zahrnuto. U téměř poloviny pacientů (48,6 %) byla perkutánní punkce provedena ultrazvukovou navigací v reálném čase. U 51,4 % pacientů byla punkce provedena orientační metodou. Celková úspěšnost byla 100 % (n = 52) ve skupině s ultrazvukovou navigací v reálném čase, 96,4 % (n = 53) ve skupině s orientačním zaváděním (p = 0,496). Úspěšnost první perkutánní punkce byla 57,7 % (n = 30) ve skupině s ultrazvukovou navigací v reálném čase a 45,5 % (n = 25) ve skupině s orientačním zavedením (p = 0,460). Data ukazují vyšší celkovou úspěšnost a první úspěšnost ve skupině s vložením CVC vedeným USA, ale rozdíl nebyl statisticky významný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info