Informace o projektu
Protektivní plicní ventilace během celkové anestezie a intenzivní péče u pediatrických pacientů: retrospektivní studie III (TIVAC 3)

Kód projektu
MUNI/A/1166/2021
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Protektivní umělá plicní ventilace (dechový objem ≤6ml/kg) je standardním postupem u dospělých pacientů v intenzivní péči a je asociována s redukci morbidity a pozitivním ovlivněním outcome. U pediatrických pacientů jsou k dispozici limitována data týkající se velikosti dechového objemu a je doporučeno dodržovat dechový objem ˂10ml/kg pro celé věkové spektrum dětských pacientů. Cílem retrospektivní observační studie je zhodnotit velikost dechového objemu v klinické praxi u pediatrických pacientů během celkové anestezie a během pobytu v intenzivní péči. Dále bude sledované nastavení hodnoty end-expiračního tlaku (PEEP) v souvislosti s inspirační frakci kyslíku (FiO2) a tzv. modifikovaný driving pressure (vrcholový tlak - end-expirační tlak) u pacientů podstupujících celkovou anestezii s umělou plicní ventilaci versus pacientů na umělé plicní ventilaci v intenzivní péči. Data budou analyzována retrospektivně.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info