Informace o publikaci

Editing Reconsidered : Editors, Users and Curators of Medieval Sources in 21st Century

Autoři

MUTLOVÁ Petra ČERMÁKOVÁ LUKŠOVÁ Zuzana MAZALOVÁ Lucie ŠVANDA Libor

Rok publikování 2022
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kritické edice jsou i nadále základními referenčními díly pro badatele o středověku z různých oborů. Nedávné debaty v oblasti studia středověkých rukopisů a růst digitální komunity otevírají nové perspektivy pro editované i needitované středověké písemné prameny. Dialog mezi tradiční a digitální filologií však ještě nedosáhl svého plného potenciálu. Editoři středověkých pramenů jsou považováni za kulturní zprostředkovatele medievistických studií, ale v procesu předávání znalostí přirozeně nejsou sami. Na jejich práci mají velký vliv kurátoři rukopisných sbírek, přičemž přenos vědomostí utvářejí i příjemci edic, zejména těch digitálních. Medievisté diskutovali o výzvách, kterým čelí nejen editoři, ale i příjemci kritických edic v 21. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info