Informace o publikaci

Čtení ve francouzštině a práce s autentickými literárními texty: výsledky kvantitativní části výzkumu

Autoři

LUBĚNOVÁ MORALES Anna

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek představuje v prvé řadě disertační výzkum, který se zabývá četbou autentických literárních textů a jejich použitím v hodinách francouzštiny. Dále příspěvek prezentuje výsledky kvantitativní části výzkumu, konkrétně výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře 2022. Výzkumný vzorek tvořili vyučující francouzského jazyka na osmiletých gymnáziích v České republice. Výsledky šetření ukazují, že je mezi respondenty zájem o práci s autentickým literárním textem ve výuce, že vyučující s takovými texty pracují, považují za důležité takové texty a jejich četbu do výuky zapojit a chtějí motivovat ke čtení ve francouzštině i své žáky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info