Informace o publikaci

ZKUŠENOSTI S AUGMENTACÍ KLOZAPINU DEPOTNÍMI ANTIPSYCHOTIKY

Autoři

KOTOLOVÁ Hana NOVÁKOVÁ Martina NOVÁKOVÁ Eliška HAMMER Tomáš MAYEROVÁ Michaela USTOHAL Libor

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Poster předkládá shrnutí dosavadních zkušeností při podání kombinace klozapinu a LAI APs u pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice FN Brno v letech 2016–2020. Do retrospektivního posouzení bylo zařazeno celkem 15 pacientů, kteří splnili vstupní kritéria tohoto srovnání. Práce hodnotí zejména délku předcházející terapie, zastoupení jednotlivých depotních antipsychotik v rámci augmentačního přístupu, dosažení remise nebo relapsu nemoci v rámci augmentace a zaznamenané nežádoucí účinky. Z výsledků vyplývá, že pacienti nonadherentní a rezistentní k terapii klozapinem by z této léčby mohly profitovat, i když množství klinických dat je prozatím nízké. Augmentace klozapinu LAI APs by mělo být individualizované, vázané na dostatečnou odbornou zkušenost ošetřujícího lékaře.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info