Informace o publikaci

New uses of mediation in the teaching of French for professional purposes

Název česky Nové využití mediace ve výuce odborné francouzštiny
Autoři

VEŠKRNOVÁ Daniela

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Mediace, kterou do výuky cizích jazyků zavedl Společný evropský referenční rámec pro jazyky (2001), byla nově definována a rozšířena v Dodatku ke Společnému referenčnímu rámci pro jazyky (2020) zahrnujícím nové škály s deskriptory pro hodnocení mediačních dovedností. Tento nový pohled na mediaci, která propojuje recepci, produkci a interakci, se již objevuje v učebnicích pro výuku odborné francouzštiny, které se v posledních dvou letech objevily na trhu. V příspěvku vyzdvihneme mediační aktivity a strategie, které jsou v kontextu profesní komunikace užitečné a odpovídají novým trendům v didaktice cizích jazyků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info