Informace o publikaci

Hydrogel solid self-emulsifying systems containing a thymol for targeting the distal parts of the GIT

Logo poskytovatele
Název česky Hydrogelové pevné samoemulgující systémy obsahující thymol pro cílenou léčbu distálních částí GIT
Autoři

VETCHÝ David PAVELKOVÁ Miroslava KUBOVÁ Kateřina MUSELÍK Jan VYSLOUŽIL Jakub ČUBOVÁ URBANOVÁ Martina BRUS Jiří MAŠEK Josef MAŠKOVÁ Eliška

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Cílem této studie je připravit hydrogelové částice na bázi dvou přírodních aniontových polymerů (alginátu sodného a pektinu) jako nosiče samoemulgujícího systému thymolu. Jeho řízené uvolňování by následně mohlo zajistit vyváženější terapeutickou koncentraci v místě působení. Vzorek zesíťovaný vápníkem a zinkem s 20 % SES zajišťoval nejdelší postupné uvolňování thymolu. K posouzení dalších úvah o vhodnosti podávání při léčbě IBD je však třeba provést další experimenty in vitro a in vivo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info