Informace o publikaci

Črta jako obrozenecká platforma pro diskusi o národní identitě

Autoři

ŽELÍSKO Marek

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek se zaměří na rozbor výstavby vybraných textů publikovaných ve 40. letech 19. století, již autoři těchto textů modifikují na základě svého postoje vůči ideji slovanské vzájemnosti. Hlavní náplní příspěvku bude analýza a komparace dvou textů zobrazujících cesty do Ruska, v nichž můžeme pozorovat krystalizaci dvou protichůdných názorů na panslavismus. Těmito texty jsou Obrazy a výjevy z Rus od anonymního autora z časopisu Denice Jakuba Malého a Obrazy z Rus Karla Havlíčka Borovského. Texty budou rozebrány a porovnány zejm. z hlediska způsobu zobrazování potenciálně problematických jevů (např. chudoby, projevů národní identity) a vypravěčského hodnocení dané tematiky. Okrajově budou zohledněny i mimotextové skutečnosti. Zvláštní pozornost bude v příspěvku věnována žánru črty a jeho důležité roli nejen v tomto konkrétním případě, nýbrž v rámci celého vývoje české časopisecké produkce 1. poloviny 19. století.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info