Informace o publikaci

Kultivace wellbeingu, inkluzivity a sounáležitosti ve vysokoškolské přípravě budoucích pedagogů

Logo poskytovatele
Autoři

KOŠATKOVÁ Markéta KUROWSKI Martina VAŘEJKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumné studie, která je součástí mezinárodního projektu Belong zaměřeného na témata wellbeingu, inkluzivity a sounáležitosti v sektoru terciálního vzdělávání. Téma mezinárodního projektu je důležité zkoumat zejména po pandemii covid-19, kdy motivace k učení a úspěšnost ve vysokoškolském studiu zaznamenala celosvětově významné hrozby (Stevanović et al., 2021). V naší prezentaci se soustředíme na představení výsledků, které jsme realizovali na fakultě připravující budoucí pedagogické pracovníky a pracovnice. Vyučující i studující na univerzitách často čelí vysokému pracovnímu stresu a vyhoření, což může negativně ovlivnit jejich schopnost kvalitně (se) učit a podporovat se v individuálním, osobnostním i odborném rozvoji (Pedler et al., 2022). Na dotčené fakultě studuje velké množství rozličných studujících a v současném velice složitém světe je téma well-beingu nejen pro ně zásadní. Proto výzkumné otázky tedy zní následovně: Co znamená "patřit" na univerzitu? Jaké jsou aspekty wellbeingu v univerzitním prostředí? Cílem příspěvku je pak identifikovat oblasti, které jsou pro instituce terciárního vzdělávání v těchto tématech výzvami, ale v neposlední řadě si klademe za úkol také představit možná řešení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info