Informace o publikaci

Poměr plazminogen/plazmin jako ukazatel bezpečnosti trombolytické léčby

Autoři

BRHELOVÁ Eliška SLONKOVÁ Veronika TOUL Martin KOVÁŘ David THALEROVÁ Sandra HLOŽKOVÁ Jana SCHEER Peter AKSU Ahmet Davut OPATŘILOVÁ Radka PROKOP Zbyněk DAMBORSKÝ Jiří MIKULÍK Robert

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Citace
Popis Pro studii bezpečnosti testovaných trombolytik k léčbě ischemické cévní mozkové příhody používáme experimentální model okluze střední mozkové tepny u potkana. Hodnocení ischemického poškození mozkové tkáně a výskyt hemoragické transformace se provádí pomocí µCT a histologicky. Ke stanovení plazmatické koncentrace plazminogenu a plazminu byla využita komerční sendvičová ELISA esej. Výsledky jsou pro náš účel informativní, předběžné a poukazují na výhodu využití poměru plazminogen/plazmin k hodnocení bezpečnosti trombolytik. Vzhledem k předpokládané vyšší přesnosti, menší časové náročnosti a nižší ekonomické zátěži je hlavní myšlenkou projektu využít k analýze krevní plazmy potkanů léčených trombolytiky HPLC. Optimalizace analytické metody RP-HPLC ke kvantitativní analýze krevní plazmy pro stanovení plazminogenu a plazminu aktuálně probíhá. Předpokládá se, že nízká hodnota poměru plazminogen/plazmin ukazuje na zvýšenou plazminémii, která je předpokladem vzniku nežádoucích hemoragií v mozkové tkáni. Naopak elevace hodnoty poměru plazminogen/plazmin je znakem dostatku plazminogenu pro účinnou bezpečnější trombolýzu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info