Informace o publikaci

Single nanoparticle tag detection in immunoassay by LA ICP MS

Logo poskytovatele
Název česky Detekce jednotlivých nanočásticových značek v imunostanovení pomocí LA ICP MS
Autoři

SVOJANOVSKÝ Vilém MÁČALA Jakub MAŠLAŇOVÁ Ivana FARKA Zdeněk KROUPA Jiří KANICKÝ Viktor HOUŠKA Pavel PREISLER Jan

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Infračervená laserová ablace jednotlivých částic (SPIRLA) využívá desorpci neporušených nanočástic z vhodného povrchu, například nitrocelulózy, pomocí infračerveného laseru o vlnové délce 2940 nm. IR laser ablatuje nitrocelulózu a deponované neporušené nanočástice jsou desorbovány. Ve spojení s ICP MS lze počítat nanočástice s detekčním limitem jedné částice. Enzymová imunosorbentní analýza (ELISA) se značením na principu tvorby imunokomplexu protilátka-antigen je dnes běžnou analytickou metodou. Signál odpovídající tvorbě imunokomplexu je obvykle zesílen enzymem. V této práci bude proveden modelový test proteinu HSA (lidský sérový albumin), přičemž enzym bude nahrazen yttriovou upkonverzní nanočásticí (PLISA, Particle-linked immunosorbent assay). Zde se otestuje možnost detekce značení jediné částice, dále se reakce přenese na nitrocelulózový povrch a porovná se s alternativní detekcí ULISA (upnconversion particle-linked immunosorbent assay).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info