Informace o projektu

Informace o projektu
Instituce stárnoucích mužů

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05047S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
muži; mužství; gender; věk; sociální instituce; nerovnosti; moc; péče; kvalitativní výzkum

Česká společnost stárne a tento proces je genderovaný. Přesto toho víme jen velmi málo o stárnutí českých mužů. Ti totiž často nejsou bráni jako genderovaná kategorie. Náš výzkum chce tento přístup změnit užitím kritické perspektivy a nabídnout intersekcionální analýzu z prostředí země s postsocialistickou zkušeností. Plánujeme užít přístup postupných smíšených metod výzkumu – kvalitativní výzkum a doplňkové sekundární kvantitativní analýzy. Zvolená analytická logika, kterou cílíme na proces stárnutí jako genderovanou praxi, sleduje osy moci a péče a jejich vztahy. Chceme porozumět dynamice vztahů v pozdním životě odpověďmi na otázku: jak čeští muži “dělají” gender, věk a stárnutí v cíleněvybraných sociálních prostředích? Analýze podrobíme vztahy moci a marginalizace i péče přijímané a poskytované. Cílíme dále než nabídnout analýzu specifického prostředí. Chceme konceptuálně obohatit stávající mezinárodní poznání užitím kritického přístupu k tématu.


Profesoři Clary Krekula (Linnaeus University, Švédsko) a Jeff Hearn (Örebro University, Švédsko) souhlasili se spoluprací na našem projektu jako jeho mezinárodní poradní tým.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info