Informace o projektu

Pharmacological reversal of metabolic derrangements induced by antipsychotic treatment in animal models

Logo poskytovatele
Kód projektu
EHP-BFNU-OVNKM-3-048-2020
Období řešení
7/2020 - 9/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo financí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Hlavní náplní projektu bude návštěva týmu z MU na pracovišti Prof. Silje Skrede, MD, Ph.D. (University of Bergen, Faculty of Medicine, Jonas Lies vei 87, N-5021 Bergen) a hostování prof. Skrede na LF MU. Při příležitosti obou návštěv bude uspořádám workshop, na němž budou prezentována nejen data získaná na obou pracovištích, ale i vzájemně komplementární metodiky, kterými obě pracoviště disponují. Konečným vyústěním projektu by měla být příprava společného vědeckého projektu a jeho podání do vhodného grantového schématu.
V rámci projektu proběhne pilotní experiment založený na farmakologickém ovlivnění metabolických alterací způsobených olanzapinem GLP-1 analogem. Projekt navazuje na již publikované výsledky (českých i norských výzkumníků).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info