Informace o publikaci

Triumf křesťanství z makrohistorické perspektivy: Podíl epidemií a klimatické změny v náboženské proměně Římské říše

Logo poskytovatele
Autoři

CHALUPA Aleš

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio: Revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://digilib.phil.muni.cz/cs/node/79930
Doi http://dx.doi.org/10.5817/Rel2024-37998
Klíčová slova Christianisation of the Roman Empire; the Antonine Plague; the Plague of Cyprian; climatic change; epidemiology of Representation; immunology of representations
Přiložené soubory
Popis Článek představuje inovativní pohled na okolnosti, které vedly k postupné christianizaci Římské říše. Předložený scénář zahrnuje do historickém narativu vliv makrohistorických faktorů, jako jsou: a) zhoršená epidemická situace způsobená vypuknutím antoninovského a Cypriánova moru; b) postupná klimatická změna nepříznivá pro zemědělskou produkci, která se začala projevovat ve starověkém Středomoří v průběhu 2. a zejména 3. století n. l. Tyto faktory vedly ke zhoršení potravinové bezpečnosti, demografickému poklesu a rostoucímu sociálnímu tlaku, které způsobily postupnou degradaci prestiže pohanského náboženství a důvěry v římský politický systém. Z pohledu Spereberovy epidemiologie reprezentací a Sorensenovy imunologie reprezentací se „krize třetího století“ projevila také v tom, že vedla k oslabení „kulturní imunity“ kulturního systému Římské říše a přispěla ke vzniku nových podmínek otevřenějších pro přijetí nových kulturních představ. Tyto nové podmínky pak umožnily rozsáhlejší šíření a přijetí dříve jen málo úspěšných kulturních reprezentací v podobě křesťanských představ o Bohu, náboženství a roli člověka ve světě, které ve změněných podmínkách postupně začaly získávat na popularitě mezi obyvateli římského světa.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info