Informace o publikaci

Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny.

Autoři

HRSTKOVÁ Hana HONZÍKOVÁ Nataša FIŠER Bohumil ZÁVODNÁ Eva NOVOTNÝ Jan

Rok publikování 2000
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česko-slovenská pediatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova leukaemia; anthracycline therapy; baroreflex; physical activity
Popis V této studii byl hodnocen vliv pravidelné fyzické aktivity na vývoj autonomní regulace krevního oběhu u dětí, které prodělaly léčbu zhoubného nádoru, zejména leukémie, a byly léčeny kardiotoxickými antracykliny. U 22 dětí po prodělané leukemii byly invazivně snímány v klidu tep po tepu tepové intervaly, STK a DTK a vypočítána baroreflexní citlivost srdce. Tělesná aktivita dětí byla zjišťována jeden měsíc pomocí dotazníků a přibližná hodnota vynaložené energie byla určena v kJ/kg/den. Byly vypočítány průměrné hodnoty, směrodatné odchylky a vzájemné korelační koeficienty těchto veličin: věk, TI, STK, DTK, BRS, BRSf, hmotnost, výška, výdej energie v kJ/kg/den a index tělesné hmotnosti - BMI. Pomocí regresní anlýzy byla určena ststistická významnost rozdílu vývoje jednotlivých oběhových parametrů a indexů tělesného vývoje s ohledem na věk a způsob léčby mezi dětmi léčenými antracykliny a antracykliny neléčenými.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info