Informace o publikaci

Literární vzory Valeria Flakka

Autoři

RADOVÁ Irena

Rok publikování 2000
Druh Článek ve sborníku
Konference Philosophia 2000: "Klasická studia na prahu nového milénia"
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Literary patterns of Valerius Flaccus
Popis Článek pojednává o zdrojích inspirace pro římského básníka stříbrného období Valeria Flakka.
Související projekty: