Informace o publikaci

Polyneuromyopatie kriticky nemocných

Autoři

VONDRÁČEK Petr BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2000
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Critical illness polyneuropathy;acute quadruplegic myopathy; direct muscle stimulation
Popis Souhrn Prognóza kriticky nemocných pacientů je významně ovlivněna rozvojem získaného postižení nervosvalového systému, které vede ke generalizované svalové slabosti a k obtížím při přechodu od mechanické ke spontánní ventilaci. Nověji byly u těchto nemocných popsány dvě předpokládané nozologické jednotky: polyneuropatie kritického stavu (critical illness polyneuropathy - CIP); akutní kvadruplegická myopatie (acute quadriplegic myopathy - AQM). Autoři provedli prospektivní pilotní klinickou a elektrofyziologickou studii u 7 kriticky nemocných nemocných s cílem stanovit prevalenci získané generalizované svalové slabosti a možnost diferenciace obou uvedených jednotek: CIP a AQM. Známky získaného postižení periferního nervosvalového systému byly zjištěny u 4 nemocných. Klinicky ani standardními elektromyografickými technikami nebylo možno spolehlivě diferencovat mezi postižením typu neuropatie či myopatie s výjimkou metody tzv. přímé svalové stimulace. Nálezy ukázaly, že ve většině případů jde o současné postižení obou systémů - polyneuromyopatii - a rozlišování dvou samostatných jednotek (CIP a AQM) není opodstatněné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info