Informace o publikaci

An Active Network Architecture: Distributed Computer or Transport Medium

Název česky Architektura aktivní sítě: Distribuovaný počítač nebo přenosové medium
Autoři

HLADKÁ Eva SALVET Zdeněk

Rok publikování 2001
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lecture Notes in Computer Science
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Klíčová slova active network;active element