Informace o publikaci

Dědičnost genů pro pozdní kvetení a jejich interakce s geny odlišného genetického pozadí u Arabidopsis thaliana.

Autoři

LÍZAL Pavel CETKOVSKÁ Kateřina RELICHOVÁ Jiřina

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference Informační listy GSGM
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Arabidopsis; late flowering; modifier genes
Popis V posledních několika letech probíhá u Arabidopsis thaliana intenzívní výzkum problematiky indukce kvetení. K tomuto účelu je využíváno zejména pozdně kvetoucích mutantů. Cílem této práce bylo stanovit dědičnost genů pro pozdní kvetení a jejich interakci s dalšími geny. Bylo analyzováno celkem 9 pozdních mutantů získaných na katedře genetiky a molekulární biologie PřF MU v Brně. Dědičnost těchto mutací byla stanovena na základě generace F1 po křížení s časně kvetoucím standardním genotypem (S96 nebo Di-G), který představuje genetické pozadí, na němž byla daná mutace indukována. Závěry učiněné na základě generace F1 byly potvrzeny v generaci F2. U dvou mutantů dn a psv bylo zjištěno, že pozdnost má recesivní charakter. U ostatních genotypů (L4, L5, L6-1, L6, Spi, M63 a M73) byl nalezen dominatní charakter mutace způsobující pozdní kvetení. Extrémní zpoždění doby do kvetení v F1 a F2 generaci po křížení s odlišným genetickým pozadím standardní linie Columbia ukazuje na interakci mutantních genů L4, L5, L6-1, L6, Spi, M63 a M73 s geny Columbia. Byl učiněn předpoklad, že se jedná o doposud jediný popsaný "modifikátorový" gen FLC, jehož účinek na fenotypový projev mutace závisí na genetickém pozadí. Navazující analýza na úrovni DNA upřesní, zda je gen FLC skutečně modifikátorem exprese studovaných genů pro pozdní kvetení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info