Informace o publikaci

Polyneuromyopatie kritického stavu. I. Diagnostika

Autoři

BEDNAŘÍK Josef VONDRÁČEK Petr LUKÁŠ Zdeněk DVOŘÁK Karel MORAVCOVÁ Eva ADAMOVÁ Blanka ČUNDRLE Ivan

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova critical illness polyneuropathy; critical illness myopathy; direct muscle stimulation; electrodiagnosis; muscle biopsy
Popis Cílem prospektivní studie bylo analyzovat elektrofyziologické abnormality u kriticky nemocných a jejich korelaci s histopatologickými abnormalitami a tím ověřit možnost elektrofyziologické diferenciace polyneuropatie a myopatie kritického stavu (CIPM). Soubor 79 kriticky nemocných byl sledován po dobu 1 měsíce klinicky a elektrofyziologicky. Sledování dokončilo 48 nemocných. Elektrofyziologické abnormality svědčící pro nově vzniklou CIPM byly zjištěny během 5. týdne u 27 nemocných, u 9 nemocných byly přítomny již při vstupním vyšetření během 1. týdne. Dominujícími elektrofyziologickými abnormalitami (s výjimkou 1 nemocného) bylo snížení sumačních svalových akčních potenciálů (CMAP) či abnormální spontánní aktivita svědčící pro motorickou axonopatii nebo myopatii. U 11 nemocných s touto abnormalitou byla provedena svalová biopsie prokazující známky myogenního postižení ve všech případech (v 7 v kombinaci s neurogenním postižením). Snížení CMAP při přímé svalové stimulaci bylo nalezeno u 7 nemocných s histologickými známkami myopatie. Elektrofyziologické známky senzitivní neuropatie byly přítomny u 14 nemocných, pouze v 1 případě izolovaně. Studie potvrdila vysokou prevalenci CIPM u kriticky nemocných (56%) s dominujícím motorickým postižením typu axonální neuropatie a myopatie, obvykle v kombinaci. Elektrofyziologická diferenciace obou typů postižení není spolehlivě možná. Nejcennějším elektrofyziologickým parametrem je amplituda CMAP umožňující časnou detekci a sledování stupně a dynamiky postižení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info