Informace o publikaci

Exon 1 polymorphism of the B2BKR gene does not influence the clinical status of patients with hereditary angioedema.

Název česky Polymorfismy genu B2BKR nemají vliv na klinický stav pacientů s HAE
Autoři

FREIBERGER Tomáš VYSKOČILOVÁ Martina KOLÁŘOVÁ Lenka KUKLÍNEK Pavel KRYŠTŮFKOVÁ Olga LAHODNÁ Marie HANZLÍKOVÁ Jana LITZMAN Jiří

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Hum Immunol
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Imunologie
Klíčová slova B2 bradykinin receptor; polymorphism; hereditary angioedema
Popis Polymorphic variants of B2 receptors for bradykinin (B2BKR) have been postulated to influence a clinical manifestation of hereditary angioedema. In this study, exon 1 nonanucleotide deletion polymorphism in the B2BKR gene was examined in 37 patients with hereditary angioedema. The patients were grouped according to disease severity or the age of the first clinical manifestation of disease. No significant differences in allelic frequencies were found between particular subgroups of patients. Therefore, we concluded that this polymorphism does not seem to have any significant effect on the course and severity of hereditary angioedema in Caucasians.
Související projekty: