Informace o publikaci

Výskyt depresivních symptomů u adolescentů: vliv věku a pohlaví, souvislosti s osobnostními charakteristikami a s percepcí rodinného prostředí.

Autoři

MACEK Petr ŘEHULKOVÁ Oliva ŘEHULKA Evžen

Rok publikování 2002
Druh Článek ve sborníku
Konference M. Blatný, M. Svoboda, I. Ruisel, J. Výrost (Red.), Sociální procesy a osobnost
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova depressive symptoms; adolescence
Popis Dvě kohorty respondentů, mladší (12 let, soubor 441 adolescentů, 187 chlapců, 254 dívek) a starší (16 let, soubor 325 adolescentů, 130 chlapců, 195 dívek) kompletovali řadu dotazníkových metod, mimo jiné The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). Potvrdil se předpoklad, že depresivní syndromy adolescentů jsou výsledkem jak vlivů osobnosti, tak vlivu psychosociálních (vztahových charakteristik). Zřetelně se ukazuje vliv neuroticismu - míra lability lineárně souvisí s mírou depresivity, vliv extraverze není jednoznačný. Silný je vliv optimismu, značný význam má celkové pozitivní sebehodnocení (self-esteem).Pozitivní vztahy s rodiči, manifestované vřelostí a podporou mají značný význam po celé období adolescence - jejich vliv se s věkem výrazně neoslabuje
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info