Informace o publikaci

The Reaction of Selenium Trioxide with Dialkyl Ethers

Název česky Reakce oxidu selenového s dialkylethery
Autoři

RICHTERA Lukáš TARABA Jan TOUŽÍN Jiří

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Selenium; DA-complex; Selenium trioxide; Crystal structure; Raman spectra; NMR (77Se) NMR spectroscopy
Popis DA-komplexy Et2O.SeO3 a (Me2O)2.SeO3 lze získat jako primární produkty reakcí oxidu selenového s Me2O resp. Et2O. Krystalová a molekulová struktura obou komplexů, které jsou stálé pouze při teplotách nižších než je jejich bod tání, byla stanovena rentgenograficky. Dvojice molekul Et2O.SeO3 tvoří dimery v důsledku dvou slabých intermolekulárních Se...O kontaktů. V (Me2O)2.SeO3 žádné intermolekulární kontakty nebyly zjištěny, trigonálně bipyramidální koordinace kolem SeVI v něm není porušena. Konverze aduktů na dialkylestery kyselin diselenové a selenové v kapalné fázi byla monitorována Ramanovou, 1H- a 77Se-NMR spektroskopií.
Související projekty: