Informace o publikaci

Drobní savci CHKO Litovelské Pomoraví. Část 1. Netopýři - Chiroptera.

Autoři

BARTONIČKA Tomáš ŘEHÁK Zdeněk WOLF Petr BRYJA Josef

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lynx (Praha), n.s.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova faunistic review; floodplain forests; Litovelské Pomoraví; hibernacula; bat-detectoring; netting; summer shelters
Popis Byla sumarizována publikovaná a dostupná nepublikovaná data o výskytu netopýrů na území CHKO Litovelské Pomoraví. K získání faunistických dat byly použity různé metody, např. detekce ultrazvuku, odchyt do sítí, pozorování v zimních a letních úkrytech. Celkem bylo zaznamenáno 18 druhů netopýrů: Rhinolophus hipposideros, Myotis mystacinus, M. brandtii, M. emarginatus, M. nattereri, M. bechsteinii, M. myotis, M. daubentonii, Vespertilio murinus, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri, N. noctula, Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus, P. pipistrellus, P. nathusii, Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, P. austriacus. Nejběžnějším druhem se díky dostatku vhodných biotopů, zejména vodních, jeví M. daubentonii. Četnými jsou také další druhy osídlující stromové dutiny a lovící uvnitř luhů; jako M. mystacinus, M. brandtii, Nyctalus spp. apod. Narozdíl od jiných aluviálních oblastí v České republice některé druhy netopýrů zde díky přítomnosti jeskyní i zimují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info