Informace o publikaci

Polyneuromyopatie kritického stavu. II. Rizikové faktory

Autoři

BEDNAŘÍK Josef VONDRÁČEK Petr DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2003
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Polyneuromyopathy; critical illness; risk factors
Popis U souboru 79 kriticky nemocných byly prospektivně sledovány po dobu 28 dnů potenciální rizikové faktory rozvoje polyneuromyopatie kritického stavu (CIPM). Sledování dokončilo 48 nemocných. Rozvoj CIPM na konci 1. měsíce byl zaznamenán u 27 nemocných (56,3%) a byl pozitivně asociován s přítomností a zejména s delší dobou trvání syndromu systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) (p < 0,001) a dále se stupněm multiorgánového selhání vyjádřeného sumárním 28-denním SOFA skóre (kvantitativní skóre hodnotící stupeň dysfunkce či selhání respiračního, kardiovaskulárního, centrálně nervového, hepatálního, renálního a hematologického systému) - p < 0,001. Analýzou jednotlivých orgánových skóre byla zjištěna nezávislá asociace s rozvojem CIPM u sumárního respiračního a centrálně nervového 28-denního skóre. Vstupní SOFA skóre (den 0) ani sumární skóre v 1. týdnu nebyly významně asociovány s rozvojem CIPM, zatímco v dalších 3 týdnech bylo sumární týdenní SOFA skóre významně vyšší ve skupině s CIPM. Tyto nálezy podporují možnou etiologickou souvislost mezi SIRS a vznikem polyneuropatie i myopatie kritického stavu. Časná detekce CIPM u části nemocných v 1. týdnu trvání kritického stavu a narůstání aso-ciace mezi stupněm multiorgánového selhání a rozvojem CIPM v čase podporují hypotézu, že CIPM je spíše součástí multiorgánového selhání než jeho pozdní komplikací a představuje další orgánové selhání (neuromuskulární selhání). Nezjistili jsme nezávislý vliv dalších potenciálních faktorů na rozvoj CIPM, zejména kumulativní dávky kortikosteroidů, nedepolarizujících blokátorů nervosvalového přechodu a aminoglykosidů, věku, pohlaví, hypalbuminémie, hyperglykémie a iontové dysbalance.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info