Informace o publikaci

Reproductive barriers between congeneric monogenean parasites ( Dactylogyrus: Monogenea): attachment apparatus morphology or copulatory organ incompatibility?

Logo poskytovatele
Název česky Reprodukčné bariéry medzi kongenerickými parazitmi (Dactylogyrus: Monogenea): morfológia prichycovacieho aparátu alebo inkompatibilita kopulačného orgánu?
Autoři

JARKOVSKÝ Jiří MORAND Serge ŠIMKOVÁ Andrea GELNAR Milan

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Parasitology Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Dactylogyrus; cyprinid fishes; congeneric species; reproductive barriers; minimal spanning tree; simulation
Popis Morfometrické parametre prichycovacieho aparátu a kopulačných orgánov u 52 druhov rodu Dactylogyrus parazitujúcich 17 druhov kaprovitých rýb boli analyzované a testovaná bola existencia reprodukčných bariér medzi kongenerickými druhmi. Metóda "minimal spanning tree (MST)" bola aplikovaná v analýzach. Pozícia "skutočných" parazitických spoločenstiev, založená na (1) pozorovaných infrakomunitách, (2)checkliste parazitov pre daný hostiteľský druh v morfologickom priestore, bola porovnávaná s pozíciou náhodne generovaných spoločenstiev použitím všetkých druhov rodu Dactylogyrus. Distribúcia druhovej podobnosti v infrakomunitách(použitím rozmerov oboch prichycovacieho aparátu a kopulačných orgánov) nebola štatisticky významne odlišná od simulovanej, a tento trend bol podobný u oboch typov dat: checklist a pozorované infrakomunity. Po separovaní skutočných infrakomunít podľa hostiteľskej špecifickosti (špecialisti versus generalisti), boli zistené rozdiely odrážajúce podobnosť v tvare prichycovacích a kopulačných orgánov. Viac podobnosti bolo zaznemenané v prípade prichycovacieho aparátu špecialistov ako v prípade generalistov, zatiaľ čo podobnosť v tvare kopulačných orgánov bola náhodná. V prípade generalistov, parazitické infrakomunity s vyšším rozdielom v prichycovacom aparáte boli viac odlišné v tvare kopulačného aparátu. Možno uzavrieť, že špecialisti sú viac podobní v prichycovacom aparáte v dosledku špecializácie, zatiaľ čo druhová podobnosť v kopulačných orgánoch v infrakomunitách ukazuje náhodný vzťah, ale kopulačné orgány sú viac variabilné ako prichycovací aparát(čo može byť výsledok reprodukčnej izolácie). Morfológia kopulačného aparátu sa nezdá byť jediný faktor vysvetľujúci reprodukčnú izoláciu medzi druhmi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info