Informace o publikaci

Molekulární diagnostika meticilin rezistentních kmenů <I>Staphylococcus aureus</I> izolovaných ve fakultní nemocnici Brno-Bohunice

Logo poskytovatele
Autoři

VOBORNÍKOVÁ Marie PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník abstraktů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://orion.chemi.muni.cz/Setkani/setkani8/index.htm
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Methicillin-resistance; Staphylococcus aureus; MRSA; burns; molecular epidemiology
Popis Meticilin rezistentní kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) jsou jednou z nejčastějších příčin nozokomiálních nákaz. Ve FN Brno-Bohunice byl první epidemický kmen MRSA izolován v roce 1996 a i když se jej začátkem roku 2000 podařilo eradikovat, byl nahrazen kmeny novými, které jsou studovány v této práci. Z celkově 90 izolátů S. aureus z FN Brno-Bohunice z let 1998-2003, identifikovaných pomocí testu citlivosti k antibiotiku jako meticilin rezistentní, je předmětem této práce soubor 27 vybraných kmenů, v němž jsou zahrnuty izoláty pocházející jak přímo od pacientů, tak z nemocničního prostředí. Pomocí PCR u nich byla ověřena přítomnost genů mecA a femA kódujících proteiny nezbytné pro meticilinovou rezistenci. Pro genotypizaci všech kmenů byla použita metoda pulzní gelové elektroforézy (PFGE). Porovnání SmaI makrorestrikčních spekter umožnilo rozdělit kmeny do 10 skupin. Byl určen typ stafylokokové chromozomální kazety mec (SCCmec), což je mobilní genetický element obsahující zejména geny podmiňující různé typy rezistence. Dále byl v genomech těchto kmenů pomocí multiplex PCR určen obsah profágů séroskupin A, B, Fa a Fb. V testované skupině izolátů byly nejčastější zcela identické podskupiny kmenů označené podle typu makrorestrikčního spektra a typu SCCmec jako 1a/IIIA (6 izolátů shodně z popáleninového centra z let 1999 a 2000), 2e/IV (2 izoláty z různých oddělení z let 2001 a 2002) a 2e/III vykazující odlišnosti v obsahu profágů (9 izolátů). Zbylé kmeny měly jedinečný genotyp. Na základě epidemiologických šetření lze vyslovit hypotézu, že zdrojem kmenů může být centrum pro popálené a nejčastější cestou přenosu ruce ošetřujícího personálu. Studium genotypu kmenů MRSA přispívá k objasnění původu a cest šíření těchto kmenů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info