Informace o publikaci

Phonon anomalies in trilayer high-Tc cuprate superconductors

Název česky Fononové anomálie v trojvrstvých vysokoteplotních supravodičích
Autoři

DUBROKA Adam MUNZAR Dominik

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Physica C
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova Electron-phonon interaction; Tl2Ba2Ca2Cu3O10; Bi2Sr2Ca2Cu3O10; Tl2Ba2CaCu2O8
Popis Představujeme rozšíření nedávno navrhlého modelu pro vysvětlení dramatických změn pod Tc (anomáliích) některých infračerveně aktivních fononů polarizovaných podél osy c v dvojvrstvých kuprátových supravodičích, které je aplikovatelné na trojvrstvé vysokoteplotní supravodiče. Diskutujeme několik typů fononových anomálií které se objevují v těchto systémech a ukazujeme, že náš model je schopný vysvětlit spektrální změny vzniklé přechodem do supravodivého stavu v trojvrstvém supravodiči Tl2Ba2Ca2Cu3O10. Nízkoteplotní spektra tohoto supravodiče obdržená Zettererem a spolupracovníky vykazují přídavný široký absorpční pás, podobný tomu, který je pozorován v YBa2Cu3O7-delta a Bi2Sr2CaCu2O8. Dále, tři fononové módy jsou silně anomální. Přiřazujeme absorpční pás transversální Josephsonově plasmové rezonanci, podobné jako v případě dvouvrstvých kuprátů. Ukazujeme, že fononové anomálie jsou výsledkem modifikací lokálních polí indukovaných vznikem této rezonance. Spektrální charakteristiky Tl2Ba2Ca2Cu3O10 jsou srovnány s charakteristikami Bi2Sr2Ca2Cu3O10 publikovanými nedávno Borisem a spolupracovníky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info