Informace o publikaci

Kopřiva lužní, Urtica kioviensis, na soutoku Moravy a Dyje

Autoři

DANIHELKA Jiří LEPŠÍ Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Urticaceae; floodplain forests; Czech Republic; Alnion incanae; Bidention tripartitae; Red list; Central Europe; floristics
Popis Urtica kioviensis byla v České republice poprvé nalezena v roce 1947 u Moravského Písku na jihovýchodní Moravě. Od počátku 90. let byl druh považován za nezvěstný. V červnu 2001 nalezl M. Lepší populaci kopřivy lužní v periodické tůni v národní přírodní rezervaci Ranšpurk poblíž soutoku Moravy a Dyje. Naleziště se nachází asi jižně od Lanžhota v nivě Dyje a Moravy poblíž soutoku obou řek asi 10 km od nejsevernější známé lokality tohoto druhu v nivě Moravy v Dolních Rakousích u obce Hohenau. Urtica kioviensis se od kopřivy U. dioca liší světle zelenou barvou listů, lesklým povrchem a olysalostí (přítomny jen žahavé chlupy) čepele, poléhavým, dlouze plazivým, v nodech kořenujícím stonkem, trojúhelníhovítými, někdy srostlými palisty a jednodomostí. Je to kontinentální druh úvalů nížinných řek, který je rozšířen od jižního Ruska po Maďarsko. Izolované výskyty jsou na Slovensku, ve východním Rakousku, východní části České republiky, středním Německu a Dánsku. Roste hlavně v olšových a vrbových luzích, na obnažených dnech a březích periodických tůní. Na podzim vytváří plazivé, hustě listnaté lodyhy, které zůstávají zelené až do časného jara.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info