Informace o publikaci

Funkní varianty nádorového supresoru p53

Autoři

ŠMARDOVÁ Jana ŠMARDA Jan KOPTÍKOVÁ Jana

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Biologické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova p53; FASAY; p53 mutations
Popis Nádorový supresor p53 je transkripní faktor, který zajišuje odpov buky na stresové situace tím, že zpomaluje bunnou proliferaci a/nebo indukuje apoptózu. Mutace v genu p53 byly detekovány u více než 50% lidských nádorovoých onemocnní. Vtšina mutací p53 je reprezentována bodovými zámnami, které obvykle postihují centrální doménu pro vazbu DNA. Nkteré mutace umožují alespo ástenou funkci p53. Krom klasických pln inaktivujících mutací však existují také další typy mutací, jako nap. domaninatn negativní, teplotn sensitivní, chladov sensitivní, mutace, které posilují funkci p53, atd. Pro detekci a analýzu mutací p53 existují metody imunochemické, molekulární a také funkní testy, které se zamují na nkteré biologické vlastnosti proteinu p53. Jednou z nich je FASAY, která stanovuje transaktivaní schopnost proteinu p53 exprimovaného v kvasinkových bukách po transformaci produktem RT-PCR odvozeným z mRNA nádorové tkán. Tato metoda se prbžn vylepšuje a stává se dležitým nástrojem pro rozlišení rzných funkních typ mutací p53.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info