Informace o publikaci

Temporal Evolution of the Distribution Function of Plasma Electrons

Logo poskytovatele
Název česky Časový vývoj rozdělovací funkce pro elektrony v plazmatu
Autoři

BONAVENTURA Zdeněk TRUNEC David

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference WDS'04 Proceedings of contributed papers, part II
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova plasma simulation ; boltzmann equation; distribution function
Popis Časový vývoj elektronové rozdělovací funkce a makroskopických transportních parametrů byl studován řešením časově závyslé Boltzmannovy rovnice pro nízkoteplotní plazma. Bylo použito metody rozvoje electronové rozdělovací funkce do mnohačlenné aproximace pomocí Legendreových polynomů. Výsledky Reidova modelu jsou prezentovány. Přesnost výsledků byla potvrzena Monte Carlo simulací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info