Informace o publikaci

Presymptomatic spondylotic cervical cord compression

Název česky Presymtomatická spondylogenní komprese krční míchy
Autoři

BEDNAŘÍK Josef KADAŇKA Zdeněk DUŠEK Ladislav NOVOTNÝ Oldřich MUDR. ŠURELOVÁ Dagmar MUDR. URBÁNEK Igor MUDR. PROKEŠ Boleslav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Spine
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova spondylotic cervical cord compression; evoked potentials; electromyography; cervical spondylotic myelopathy
Popis Design studie: Uspořádali jsme kohortovou studii u případů s klinicky asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy. Cíl: Zjistit schopnost různých demografických, klinických, radiologických a elektrofyziologických parametrů predikovat progresi klinicky asymptomatické (preklinické)spondylogenní komprese do stádia klinicky manifestní myelopatie. Východiska: Dostupná data o predikci výsledku konzervativní a operační léčby spondylogenní cervikání myelopatie jsou nejednoznačná. Málo je známo o přirozeném klinickém průběhu u nemocných s preklinickou spondylogenní kompresí krční míchy a změnami intenzity míšního signálu prokázanými pomocí magnetické rezonance. Metodika: Soubor 66 pacientů (32 žen, 34 mužů, medián věku 50 let) byl sledován prospektivně po dobu minimálně 2 let (rozmezí 2-8 let, median 4 roky). Různé demografické, klinické, zobrazovací a elektrofyziologické parametry byly korelovány s klinickým průběhem. Výsledky: Clinické známky myelopatie byly během období sledování zachyceny u 13 nemocných (19,7%). Jediné parametry, které pozitivně korelovaly s rozvojem klinicky manifestní myelopatie byly přítomnost klinicky menifestní cervikální radikulopatie, elektromyografické známky léze předních rohů míšních a abnormální seomatosenzitivní evokované potenciály. Model založený na vícerozměrné logistické regresi správně klasifikoval 90% případů do dvou skupin: s a bez rozvoje klinicky manifestní myelopatie. Závěry: Elektrofyziologické abnormality spolu s klinickými známkami cervikální radikulopatie mohou predikovat klinickou mainfestaci preklinické spondylogenní komprese krční míchy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info