Informace o publikaci

Responzivnost je jedním z významných cílů i kritérií kvality zdravotní péče

Autoři

KAŇOVÁ Pavlína HOLČÍK Jan

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Klíčová slova responsiveness; assessment of the efficiency of healthcare systems; health service workers; questionnaire survey; medical education and professional training
Popis Responzivnost je významným pojmem v oblasti zdravotní péče, který vyjadřuje schopnost systému vycházet vstříc pářním pacientů a respektovat jejich důstojnost. Je rovněž cenným kritériem pro hodnocení činnosti jak zdravotnických zařízení, tak zdravotnického systému jako celku. Doposud se výzkumy zabývaly responzivností z hlediska pacienta. Podrobnjší studium responzivnosti a jejích determinant ukazuje, že je žádoucí se zabývat i pojetím responzivnosti ze strany zdravotníků a věnovat jí náležitou pozornost při výchově a vzdělávání. Autoři informují o výsledcích dotazníkového šetření, kterým zjišťovali názory na responzivnost u studentů 5. roníku LF MU v Brně. Cílem bylo zjistit, jaký postoj k responzivnosti studenti zaujímají a které oblasti responzivnosti považují za nejdůležitjší. Z výsledku šetření vyplývá, že studenti si plně uvědomují důležitost těch aspektů zdravotní péče, které souvisejí s úctou k člověku a vnímají potřebu věnovat této problematice soustavnou pozornost.
Související projekty: