Informace o publikaci

Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu

Autoři

VACULÍK Martin HUDEČEK Tomáš

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova internet; close relationship; on-line relationship; development of friendship in virtual world
Popis Cílem výzkumu byla analýza partnerských vztahů vzniknuvších v internetovém prostředí. Autoři se zaměřili na vznik vztahů a na proměnné ovlivňující pokračování vztahů mimo internetové prostředí. Na základě kvalitativní analýzy polostrukturovaných rozhovorů byly identifikovány faktory, které genezi těchto vztahů ovlivňují např. motivace k seznámení na internetu, místo setkání na internetu, forma a obsah komunikace, očekávání, setkání tváří v tvář, přítomnost komponentů lásky (závazek, intimita, vášeň) v internetové fázi vztahu. Autoři formulovali následující předpoklady, které navrhují k dalšímu ověřování: Není-li hlavní motivací k seznámení touha najít partnera, vznikají hlubší vztahy, které mohou pokračovat jako partnerské vztahy mimo internetové prostředí. Čím delší je vzájemná internetová komunikace, tím je vyšší pravděpodobnost úspěšného pokračování vztahu v realitě. Úroveň závazku, který vznikl v průběhu internetové komunikace, zeslabuje význam fyzického vzhledu pro další rozvoj vztahu. Vysoká míra intimity a vášně v internetovém vztahu zvyšuje nebezpečí rozpadu vztahu po setkání tváří v tvář. Čím více komunikačních kanálů je využíváno pro vzájemnou interakci, tím vyšší je pravděpodobnost úspěšného vývoje vztahu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info