Informace o publikaci

Úvodní referát. Výzkumný projekt právní postoje a hodnotové orientace delikventních žen

Logo poskytovatele
Autoři

URBANOVÁ Martina

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Ženská delikvence jako sociální jev : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty MU v Brně, dne 4.11.2004
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Women's criminality ; Value orientation ; Legal attitudes
Popis Autorka v úvodu uvádí do kontextu problém ženské delikvence. Dále se zaměřuje na situaci v České republice, kde je i v posledních letech percentuální podíl žen na celkovém počtu všech delikventů velmi nízký. Morální škody nejsou často v případě ženské kriminality vyčíslovány, zatímco v okolních zemích existují řady studií zabývající se touto problematikou. Výzkum konaný v rámci řešeného grantu byl proto především zaměřen na problematiku hodnot, postojů a vůbec právního vědomí delikventních žen. Empirické šetření postihuje základní hodnotové orientace a postoje k právu delikventních žen a jejich úroveň právního a morálního vědomí, identifikuje základní sociální charakteristiky a body životní (respektive kriminální) kariéry delikventních žen, rodinné a sociální zázemí před nástupem výkonu trestu odnětí svobody a po návratu z výkonu trestu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info