Informace o publikaci

Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace

Autoři

SMEJKALOVÁ Jana VRANOVÁ Vladimíra KOVÁŘOVÁ Lucie KUGLÍK Petr FILKOVÁ Hana HEINIGOVÁ Jana ADAM Zdeněk KREJČÍ Marta BÜCHLER Tomáš KALÁBOVÁ Vladimíra OLTOVÁ Alexandra VORLÍČEK Jiří PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Multiple myeloma; magnetic-activated cell separation; interphase fluorescence in situ hybridization; 13q14 deletion
Popis Východisko:Chromosomální aberace jako je delece 13q14 jsou důležitým prognostickým faktorem u mnohočetného myelomu. Nízká mitotická aktivita maligních plazmatických buněk a jejich slabý růst v buněčných kulturách snižuje dostupnost cytogenetických informací. K získání co nejpřesnějšího cytogenetického nálezu u myelomových buněk se používají metody, které umožňují selekci této buněčné populace z buněk kostní dřeně. Jedná se o imunomagnetickou separaci v kombinaci s interfázní fluorescenční in situ hybridizací.Typ studie a soubor:Předkládáme výsledky cytogenetického vyšetení u 40 pacientů s mnohočetným myelomem.Metody a výsledky:Pro hodnocení vzorků kostní dřeně bylo použito G-pruhování chromosomů a interfázní fluorescenční in situ hybridizace na neseparovaných buňkách a na buňkách separovaných metodou imunomagnetické separace pomocí CD 138 specifické protilátky. Metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace byla sledována delece v oblasti q14 na chromosomu č. 13. U neseparovaných vzorků byla delece 13q14 nalezena u 10 pacientů ze 40 (25%), u obohacené buněčné suspenze byla tato delece nalezena u 25 pacient ze 40 (62,5%).Závěry: Naše výsledky potvrzují, že použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace u imunomagneticky separovaných buněk lze zvýšit záchyt delece 13q14 v maligních plazmatických buňkách mnohočetného myelomu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info