The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic

Základní údaje

Originální název The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic
Název česky Česká rodina, reprodukční chování a hodnota dítěte v České republice
Autoři

Další údaje

Citace MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
Originální jazyk angličtina
Obor Sociologie, demografie
Druh Kapitola v knize
Klíčová slova family;reproduction;children;mothers;parenthood;value

Anotace

Česká rodina prišla v posledním desetiletí dvěma transformacemi, když se (a) přizpůsobovala změnám politického a ekonomického systému a (b) přibližovala životnímu stylu a hodnotovému systému populací v zemích západní Evropy. Důsledkem obou byl pokles důrazu na natalitu, ale i pokles podílu osob vstupujících do manželství. Práce se zabývá změnami hodnoty dítěte pro ženy v závěru jejich reprodukčního cyklu s akcentem na rozdíly v této hodnotě mezi ženami s různým stupněm vzdělání a také na rozdíly mezi ženami různých generací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info