The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic

Název česky Česká rodina, reprodukční chování a hodnota dítěte v České republice
Autoři MAREŠ Petr — MOŽNÝ Ivo
Druh Kapitola v knize
Citace MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
Originální jazyk angličtina
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova family;reproduction;children;mothers;parenthood;value

Česká rodina prišla v posledním desetiletí dvěma transformacemi, když se (a) přizpůsobovala změnám politického a ekonomického systému a (b) přibližovala životnímu stylu a hodnotovému systému populací v zemích západní Evropy. Důsledkem obou byl pokles důrazu na natalitu, ale i pokles podílu osob vstupujících do manželství. Práce se zabývá změnami hodnoty dítěte pro ženy v závěru jejich reprodukčního cyklu s akcentem na rozdíly v této hodnotě mezi ženami s různým stupněm vzdělání a také na rozdíly mezi ženami různých generací.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info