Informace o publikaci

The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic

Název česky Česká rodina, reprodukční chování a hodnota dítěte v České republice
Autoři

MAREŠ Petr MOŽNÝ Ivo

Rok publikování 2005
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Česká rodina prišla v posledním desetiletí dvěma transformacemi, když se (a) přizpůsobovala změnám politického a ekonomického systému a (b) přibližovala životnímu stylu a hodnotovému systému populací v zemích západní Evropy. Důsledkem obou byl pokles důrazu na natalitu, ale i pokles podílu osob vstupujících do manželství. Práce se zabývá změnami hodnoty dítěte pro ženy v závěru jejich reprodukčního cyklu s akcentem na rozdíly v této hodnotě mezi ženami s různým stupněm vzdělání a také na rozdíly mezi ženami různých generací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info