Informace o publikaci

Tvorba otevřeného regionálního atlasu

Logo poskytovatele
Autoři

FRIEDMANNOVÁ Lucie STANĚK Karel KONEČNÝ Milan

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kartografické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova electronic atlas; cartographic generalization; visualization; SVG; landscape skeleton
Popis Otevřený regionální atlas je jedním z nosných projektů Laboratoře geoinformatiky a kartogra-fie při Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cílem projek-tu je vytvořit kartografické publikační prostředí pro prezentaci výsledků geografického výzkumu v regionu Jižní Moravy. Otevřený elektronický atlas je koncipován jako prostředek kartografické komunikace mezi zpracovatelem geografické informace v nejširším slova smyslu a jejím příjem-cem / uživatelem. Otevřenost atlasu spočívá v možnostech zařazovat nová témata, aniž by byla porušena jak ob-sahová tak grafická konzistence celého atlasu (vyplněním dotazníku pro zařazení nového tématu do vhodného oddílu atlasu podle zásad izomorfizmu obsahu a navržení vhodného stylu pro vizua-lizaci) na jedné straně a dále v možnostech rozšiřování metod kartografické vizualizace. Jedná se o plnohodnotný elektronický atlas, který je schopen flexibilně reagovat na podněty ze strany uživatele a ten je tak schopen exploratorní analýzy zprostředkované geografické informace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info