Informace o publikaci

Přenos kvantitativních metod výzkumu výstup volební soutěže do odlišných regionálních podmínek - případ stability a stabilizace systémů politických stran v postkomunistických zemích Evropy

Autoři

ŠEDO Jakub FIALA Petr STRMISKA Maxmilián

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Víceúrovové vládnutí: teorie, přístupy, metody
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Volatility; Party Replacement; Party System Stability and Stabilization; Quantitative Methods
Popis Komparativní kvantitativní výzkum nových politických systém obvykle přijímá metody a indikátory, které byly užity v tradičních demokraciích. Tyto metody a indikátory mohou v konfrontaci se specifickými podmínkami nových demokracií selhávat. Koncept volatility, který určuje míru stability stranického systému, nedokáže dostatčně rozlišit nestabilitu způsobenou změnami v poptávce voličů od nestability způsobené změnami v nabídce politických stran. Článek uvádí specifický indikátor, stranické nahrazení, který indikuje pouze nestabilitu způsobenou na straně nabídky. V textu uvádíme novou metodu výpočtu stranického nahrazení a konverzi klasického výpotu volatility, jak byly vypracovány v textech Sarah Birch. Následně uvádíme výhody a problémy adaptací S. Birch a možnosti jejich potenciálního využití v kvantitativním výzkumu v ČR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info