Informace o publikaci

ISSUES OF BULLYING SOCIO DIAGNOSTIC SYSTEM

Název česky PROBLEMATIKA ŠIKANY DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM SOCIO
Autoři

STRACH Jiří ŘEHULKA Evžen

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova bullying in the school; diagnostics of th bully; programm for assessment of the relationships in th group of pupils
Popis Článek pojednává o návrhu diagnostického nástroje pro posuzování vztahů mezi spolužáky ve řídě. V našem projektu byl použit jako jeden z prostředků pro posuzování míry šikany na základní škole. V článku jsou popsána síťová i internetová verze programu. Podrobně jsou popsáni klienti žáků a klient pro řízení snímání dat. Pro vyhodnocení dat byl vytvořen speciální program který presentuje výsledky jak v textové tak grafické formě. Výsledky je možno vyhodnocovat z hlediska skupiny žáků. Tak jako pohledy na jednotlivé žáky. Program umožňuje sestavovat časové řady výsledků a tak sledovat působení nápravných opatření. Zatím bylo programem vyšetřeno 386 žáků a výsledky byly s úspěchem použity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info