Informace o publikaci

Analysis of histopathologic and molecular genetic findings in Czech LGMD2A patients

Název česky Analýza histopatologických a molekulárně-genetických nálezů u českých pacientů s LGMD2A
Autoři

HERMANOVÁ Markéta FAJKUSOVÁ Lenka ZAPLETALOVÁ Eva SEDLÁČKOVÁ Jana VONDRÁČEK Petr ZÁMEČNÍK J.

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Neuromuscular disorders
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova LGMD2A; calpain3; RT-PCR
Popis LGMD2A (limb girdle muscular dystrophy) je spojena s mutacemi v genu CAPN3, který kóduje svalově specifickou proteázu kalpain3. U 14 pacientů s diagnózou LGMD2A byla provedena analýza genu CAPN3 na úrovni RNA (RT-PCR a sekvenční analýza) a DNA (PCR, denaturační vysokoúčinná kapalinová chromatografie, sekvenční analkýza). Analýza na úrovni proteinu odhalila absenci kalpainu3 ve všech 14 případech, sekundární deficit dysferlinu byl detekován u 6 pacientů. Byla potvrzena vysoká frekvence mutace 550delA. U pacienta s genotypem 550delA/R490W nebyla detekována mRNA nesoucí mutaci 550delA (pravděpodobně z důvodu degradace mechanismem nonsense mediated mRNA decay).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info