Informace o publikaci

Diversity of Calthion wet meadows in the western part of flysch Carpathians: regional classification based on national formal definitions

Název česky Diverzita mokřadních luk v západní části flyšových Karpat - regionální klasifikace založená na národních formálních definicích
Autoři

HÁJKOVÁ Petra HÁJEK Michal

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Thaiszia - J.Bot.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova environmental gradients; fen meadows; grasslands; Slovakia; species groups
Popis Zkoumali jsme diverzitu mokřadních luk v západní části flyšových Karpat. Regionální klasifikace byla založená na národních formálních definicích. Hlavní gradienty ve vegetaci byly interpretovány za pomoci Ellenbergových indikačních hodnot.
Související projekty: