Informace o publikaci

Laser Ablation Plasma Spectroscopy and Laser Induced Breakdown Spectroscopy in the Analysis of Powdered and Layered Materials

Název česky Laserová ablace s plazmovou spektrometrií a LIBS pro analýzu práškových a vrstevnatých materiálů
Autoři

KANICKÝ Viktor HOLÁ Markéta ZAORÁLKOVÁ Linda VACULOVIČ Tomáš ČTVRTNÍČKOVÁ Tereza HRDLIČKA Aleš NOVOTNÝ Karel PIŠTĚKOVÁ Marie OTRUBA Vítězslav

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ICP Information Newsletter
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Laser ablation; plasma spectrometry; LIBS; powder; depth profiling
Popis Laserovou ablací byly analyzovány tablety lisované s a bez pojiva (vzorky WC/Co, půd a strusek). Půdy a sušené mléko byly také analyzovány ve formě odlitků s epoxidovou pryskyřicí. IČ ablace byla vhodnější pro půdy a wolframkarbidy, zatímco ablace v UV byla vhodnější pro sušené mléko. Laserová ablace kombinovaná s ICP-MS/OES nebo jako emisní zdroj pro LIBS byla již aplikována jako účinný nástroj pro hloubkové profilování vrstev o tloušťce od stovek nm až do desítek mikrometrů. Bylo ověřeno, že nanosekundový Nd:YAG laser (1064 nm) je vhodný ve spojení s LIBS pro hloubkové profilování pozinkovaných ocelových plechů. IČ-LA-ICP-OES bylo použito pro hloubkové profilování keramických obkladů jako modelové keramiky. Rozostřený paprsek laseru byl použit pro získání průměrného hloubkové profilu. Na rozdíl od EPXMA či UV laseru, kde lze sledovat nehomogenity a jednotlivá zrna minerálů, zatímco zjištění celkového charakteru a průměrného složení vrstev je obtížné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info