Informace o publikaci

Analýza a srovnání Gelliova spisu Noctes Atticae a Macrobiova díla Saturnalia : Proměny římské naukové literatury ve vrcholném a pozdním císařství.

Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Vademecum Graeco-Latinum Brunense
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Písemnictví, mas-media, audiovize
Klíčová slova Literary critics; Antiquity; Educational literature
Popis V příspěvku shrnujícím výsledky rozsáhlé komparativní analýzy jsou představeny hlavní formální i obsahové rysy dvou poklasických encyklopedických příruček, pestrého, zčásti autobiografického spisu Noctes Atticae od Aula Gellia (2. polovina 2. stol. po Kr.) a Macrobiova naučného fiktivního dialogu Saturnalia (1. polovina 5. stol. po Kr.). Jsou ukázány rozdíly jak ve volbě literárního žánru, tak i v zastoupení a způsobu prezentace jednotlivých nauk. Tyto rozdíly jsou potom vysvětleny nejen jako důsledek odlišné doby vzniku, ale především jako důsledek odlišného pohledu na svět (v Gelliově případě místa hry a fantazie, u Macrobia místa řádu, který odráží řád ideálního světa pravdy).
Související projekty: