Informace o publikaci

Comparison of methods for the estimation of pyrite oxidation rate in a waste rock pile at Mine Doyon, Quebec, Canada

Název česky Porovnání metod pro posouzení rychlosti oxidace pyritu v haldě skrývky na Mine Doyon, Quebec, Canada
Autoři

ŠRÁČEK Ondřej GÉLINAS Pierre LEFEBVRE René NICHOLSON Ron V.

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Geochemical Exploration
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Znečištění a kontrola vody
Klíčová slova Waste rock; pyrite oxidation rate; temperature and oxygen concentration profiles; pyrite mass balance; oxygen consumption method;
Popis Několik metod pro posouzení rychlosti oxidace pyritu (POR) bylo porovnáno v haldě skrývky na lokalitě Mine Doyon v Quebecu v Kanadě. Na této lokalitě transport kyslíku probíhá jak konvekcí, tak i difuzí. Metody velkého měřítka jako profily teploty a kyslíku a bilance hmoty pro pyrit daly podobné výsledky jako metoda spotřeby kyslíku v laboratoři. To znamená, že i metody používající malé měřítko mohou dát uspokojivé výsledky na lokalitách, kde transport kyslíku probíhá konvekcí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info