Informace o publikaci

Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků

Autoři

DVOŘÁKOVÁ Jana PORTEŠOVÁ Šárka BUDÍNOVÁ Lenka TYRLÍK Mojmír

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova underachievement; giftedness; personality; interests
Popis V tomto příspěvku je prezentována jedna z prvních studií realizovaných v našich podmínkách, která zkoumá problematiku podvýkonu. Cílem bylo identifikovat podvýkonné žáky a popsat jejich osobnostní a zájmové charakteristiky. Výzkumný soubor tvořilo 205 žáků ve věku 12-13 let. Byly použity následující metody: česká verze Meiliho Analytického testu inteligence (Smékal, 1972), česká verze Eysenckova osobnostního dotazníku pro děti (Senka, 1994) a Inventář zájmových zaměření pro profesionální orientaci žáků ZŠ (Hrabal, 1988). Dále byl měřen školní výkon (známky z loňského školního roku). Výsledky prokázaly existenci podvýkonu u rozumově nadaných žáků. Rozdíly v osobnostních charakteristikách těchto žáků nebyly významné. Vyšší míra teoretických zájmů u nadaných žáků podvýkonných v přírodovědných předmětech poukazuje na jejich odlišné zájmové zaměření. Empirická data naznačují existenci tzv. „nadvýkonu“, tj. jevu, kdy žáci dosahující výrazně lepších známek než odpovídá jejich intelektovým schopnostem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info