Informace o publikaci

DNA ploidy levels and intraspecific DNA content variability in Romanian fescues (Festuca, Poaceae) measured in fresh and herbarium material

Název česky Stupeň ploidie a vnitrodruhová variabilita v obsahu DNA rumunských kostřav (Festuca, Poaceae) měřená u živého a herbářového materiálu
Autoři

ŠMARDA Petr

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Geobotanica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Balkan Peninsula; Festuca ovina group; Festuca valesiaca group; Festuca sect. Eskia; Flow cytometry; Intraspecific genome size variability; Polyploidy
Popis Pro 11 druhů a dva přírodní hybridy byl stanoveň stupeň ploidie. Vzorky pocházejí ze 39 lokalit v Rumunsku. Za pomoci flow cytometrie s DAPI barvením bylo celkem analyzováno 48 živých rostlin (u 22 rostlin byl také dostupný 1 rok starý herbářový materiál) a dalších 65 jeden rok starých herbářových položek. Zjištěny byly následující ploidní úrovně: F. callieri (4x), F. ovina (2x), F. pallens (2x), F. polesica (2x), F. pseudodalmatica (2x, 4x, 5x), F. pseudovaginata (2x), F. pseudovina (2x), F. pseudovina x F. rupicola (4x), F. rupicola (6x), F. vaginata (2x), F. vaginata x F. valesiaca (2x), F. valesiaca (2x) and F. xanthina (2x). Festuca pseudovaginata je dokumentována pro rumunskou flóru poprvé. Ve srovnání se živými vzorky měření z herbářových položek vykazovalo významě menší poměr ke standardu (P<0.001) a horší koeficienty variance píků (P<0.001). Několik druhů vykazovalo výraznou vnitrodruhovou variabilitu v obsahu DNA, která byla dokumentována při současném měření vzorků jako bimodální píky nebo dvojpíky. Maximální rozdíl byl 9.2% v relativním obsahu F. pallens, 5.5% u F. polesica, 4.2% u F. vaginata a 3.8% u F. rupicola. Diploidní F. xanhina (Festuca sect. Eskia Willk.) měla monoploidní obsah DNA 1.39–1.58-krát větší ve srovnání s druhy sekce Festuca.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info