Informace o publikaci

Jak správně citovat

Autoři

ŠEDINOVÁ Petra NEDOMOVÁ Martina KŘIVÁNEK Petr

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Elportál
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www URL
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Popis Jak správně citovat dle autorského zákona lze nalézt v normě ČSN ISO 690-2, která se problematikou správného citování elektronických dokumentů zabývá. Bibliografická citace spolu s interaktivní přednáškou Citace a navazujícím interaktivním autotestem Jak správně citovat však nabízí mnohem jednodušší způsob a zajímavou formu, jak do problematiky správné citace proniknout. Dílo pod souborným názvem Jak správně citovat slouží jako výukový text v předmětu Kurz práce s informacemi (KPI11).