Modeling and Solution of a Complex University Course Timetabling Problem

Název česky Modelování a řešení komplexního rozvrhovacího problému univerzitních předmětů
Autoři MURRAY Keith — TOMÁŠ Müller — RUDOVÁ Hana
Druh Článek ve sborníku
Citace MURRAY, Keith, Müller TOMÁŠ a Hana RUDOVÁ. Modeling and Solution of a Complex University Course Timetabling Problem. In Practice and Theory of Automated Timetabling VI, Revised and Selected Papers. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, Lecture Notes in Computer Science 3867, 2007. s. 189-209, 21 s. ISBN 978-3-540-77344-3.
Originální jazyk angličtina
Obor Informatika
Klíčová slova course timetabling; modeling; solver; implementation of the system; constraint satisfaction

Práce diskutuje přístup k modelování a řešení použitý pro vytvoření rozvrhu na velké univerzitě. Produkční systém je částečně implementován a jsou prezentovány výsledky prvního využívání.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info